Integritetspolicy och villkor FabasGruppen AB

FabasGruppen AB ger via dotterbolaget Albinsson & Sjöberg ut specialtidningar och böcker, har engagemang inom mässbranschen och tidningsdistribution. Vi producerar ett 20-tal mässor och event med anknytning till motor. FabasGruppen AB äger även motorbanan Mantorp Park som är strategiskt belägen vid E4:an mellan Mjölby och Linköping. Därtill drivs också två museer, dels ett för bilar och motorcyklar, dels Karlskrona Porslinsmuseum.

Personuppgifter

Våra webbplatser Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som ägs av FabasGruppen AB regleras av nedanstående villkor. Genom att använda tjänsterna och/eller produkterna på våra webbplatser godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Övriga kanaler I samband med att en användare lämnar personuppgifter, exempelvis vid registrering, deltagande vid tävlingar och aktiviteter, köp av prenumeration eller köp av en produkt/tjänst samtycker du till att FabasGruppen AB använder uppgifterna vid fakturering, information, leverans av produkter samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att FabasGruppen AB ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. FabasGruppen AB:s kunder och registrerade användare godkänner att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, sms eller andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. FabasGruppen AB behandlar och lagrar namn och adressuppgifter med hjälp av modern informationsteknik. Kunduppgifterna lagras upp till tre år efter avslutad relation. FabasGruppen AB följer de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. För att ingå avtal om FabasGruppen AB:s tjänster och produkter måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden, du bör därför läsa igenom dessa med jämna mellanrum.

Borttagande av medlemsuppgifter

Alla användare och kunder har rätt att utan kostnad återkalla sitt godkännande och begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Kontakta kundservice +46 455-30 29 30. Godkännandet är giltigt till dess att användaren själv säger upp det. Godkännandet upphör inte om tjänsten inte används och är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Information som vi delar

FabasGruppen AB delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB utom i följande situationer:
 • Med ditt godkännande. Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva godkännande för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.
 • För extern behandling. Vi vidarebefordrar personuppgifter till närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som för vår räkning fått uppdraget att behandla informationen enligt våra anvisningar, denna sekretesspolicy samt alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
 • Av juridiska skäl. Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför FabasGruppen AB om det finns anledning att tro att detta är nödvändigt för att:
  • Tillmötesgå lagar, regler, juridiska processer eller tvingande begäran av myndighet.
  • Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem.
  • Upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem.
  • Skydda FabasGruppen AB:s rättigheter, egendom och säkerhet samt FabasGruppen AB:s användare enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant som webbplatsens besökare skapar och laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som ej är skapat av FabasGruppen AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll. När du använder funktioner på FabasGruppen AB:s webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på FabasGruppen AB:s webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet. Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
 • Kränkande uppgifter som förtal, förolämpning, hot och personliga påhopp.
 • Uppmaning till brottslig handling.
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
 • Spridning av datavirus eller massutskick, så kallat spam.
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
Är du som användare av FabasGruppen AB:s webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, avstå då från att bidra med innehåll. FabasGruppen AB har rätt, men inte skyldighet, att helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider mot dessa villkor. Om missbruk ändå sker äger FabasGruppen AB rätt att vidta åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Detta kan innebära avstängning eller begränsningar för dig som är användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtas, vilket FabasGruppen AB om så är möjligt meddelar.

Information om cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien kan användas för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och raderas på ett förinställt datum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen kallas sessionscookies och sparas endast temporärt i din dator. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Används exempelvis för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies på FabasGruppen AB:s webbplatser

Vi använder oss av både sessions- och permanenta cookies i syfte att ge dig tillgång till funktioner, samla in statistik, samt att optimera innehåll och reklam. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta kan samtidigt innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på FabasGruppen AB:s webbsidor gäller copyright FabasGruppen AB. Det innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radiosändningar, varumärken, grafik och illustrationer är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges. FabasGruppen AB och dess samarbetspartner förbehåller sig fullständiga rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på våra webbplatser. Materialet får bara laddas ner för privat och icke kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. FabasGruppen AB förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar våra webbplatser.

Prenumeration

Har du frågor kring din prenumeration kan du kontakta vår kundservice via mejl kundservice@fabas.se eller på telefonnummer + 46 455-30 29 30. När din prenumerationsperiod är slut får du automatiskt en förnyelseavi. Du kan då välja om du vill fortsätta prenumerera eller avsluta din prenumeration. Du måste vara 18 år eller äldre för att beställa en prenumeration, annars måste vi ha målsmans godkännande. Frakt ingår i prenumerationspriset vid leverans i Sverige. Moms ingår och den är 6 % på tidningar och böcker. På Fyndbörsen och övriga produkter är det 25 % moms. Skulle din tidning bli förstörd vid leveransen, kontakta kundservice så snart som möjligt så hjälper vi dig. För prenumeration till utlandet vänligen kontakta vår kundservice via mejl kundservice@fabas.se eller på telefonnummer +46 455-30 29 30.

Prenumerationsformer

FabasGruppen AB har olika prenumerationsformer. Prenumerationsformen anges alltid i villkorstext vid prenumerationstillfället. De flesta av FabasGruppen AB:s prenumerationsformer är tidsbestämda. När din prenumerationsperiod är slut får du automatiskt en förnyelseavi. Du kan då välja om du vill fortsätta prenumerera eller avsluta din prenumeration.

Betalning

Beroende på hur och var du tecknat din prenumeration finns det olika betalningssätt:
 • Vid nytecknande av prenumeration ska fakturan betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns på inbetalningskortet. Vid val av pappersfaktura kan fakturaavgift förekomma.
 • Kortbetalning kan ske direkt på hemsidan. För närvarande accepterar vi Visa och Mastercard. Det tillkommer ingen kortavgift. Kreditkortsbetalning hanteras av betalningspartner för att garantera snabb och säker betalning.
 • Vid utebliven betalning påförs en påminnelseavgift och vi gör ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration i väntan på din betalning. Betalas inte påminnelsen i tid faktureras aldrig påminnelseavgift högre än det beställda prenumerationspriset.
 • Vid fortsatt utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso för inkassoåtgärder. Då tillkommer lagstadgad inkassoavgift och räntekostnader.

Uppsägning

Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt. Vi skickar erbjudande om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

Leveranstider

Leveranstid av första numret av en prenumeration beror på hur ofta tidningen ges ut. Vanligen kommer dock första numret inom cirka 4 veckor. I de fall premie ingår skickas denna inom ca 4 veckor efter betalning. FabasGruppen AB förbehåller sig rätten att byta ut premie vid slutförsäljning.

Avbeställa eller ändra din order

Kontakta omgående kundservice för att avbeställa eller ändra en order.

Adressändring

För att vi ska kunna garantera att du får din beställda produkt till rätt adress, måste en adressändring meddelas minst 4 veckor innan den träder i kraft.

Ångerrätt och villkor

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan, d.v.s. den dag då det första prenumerationsexemplaret levererades. Tidningen måste vara i samma skick som den mottogs. Du måste inom denna tid meddela kundservice om du vill utnyttja ångerrätten. Via konsumentverket hittar du formulär för ångerrätt. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kr. Om du betalat din prenumeration ska FabasGruppen AB inom 14 dagar från det vi tog emot meddelandet med korrekt underlag återbetala prenumerationsavgiften. Återbetalningen ska ske med samma betalningssätt som konsumenten använt, d.v.s. har du betalat med ett kontokort ska pengarna återföras till det konto som är kopplat till kortet.

Fyndbörs/Fyndborsen.com

Webbplatsen Fyndborsen.com är huvudsakligen en annonsplats, ett forum som låter användare annonsera, sälja eller köpa varor. FabasGruppen AB har ingen kontroll över och medverkar ej i transaktionen mellan köpare och säljare. FabasGruppen AB ansvarar inte för den utannonserade varan och ansvarar heller inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Annonser som inte uppfyller nedanstående förutsättningar raderas omedelbart:

 • Fyndborsen.com är en köp- och säljmarknad för privatpersoner och avtalskunder.
 • Rubriken ska tala om vad det är för något.
 • Det är endast tillåtet att annonsera ut sådana objekt som passar in under de olika kategorierna.
 • I vissa fall kan annonserna läggas ut direkt innan granskning. Av den anledningen kan annonser raderas efter publicering.
 • Annonser får endast innehålla ett fordon. Har du fler bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, båtar etc. att sälja får du lägga in olika annonser.
 • Endast egna privatbilder eller bilder du äger rätten till får användas.
 • Säljarens namn ska anges i annons.
 • Annonsören är ansvarig för att innehållet är korrekt och motsvarar den utannonserade produkten.
 • Det är förbjudet att annonsera ut tjänster.
 • Det är förbjudet att annonsera ut samma bil under olika rubriker. Tänk på att detta endast skapar irritation hos kunderna.
 • Det är förbjudet att lägga in extra ord i annonserna för att öka möjligheten till träffar.
 • I de fall en annons plockas bort får annonsören en annons till godo. Ingen återbetalning av annonspengar sker.
 • Har du synpunkter på någon annons bör du kontakta oss snarast på info@fyndborsen.com.
 • Fyndborsen.com förbehåller sig rätten att publicera införda annonser i någon av FabasGruppen AB:s tidningar.
 • Cookies används på fyndborsen.com för att underlätta en del funktioner för dig som användare.
 • Fyndborsen.com tillhör FabasGruppen AB som behandlar och lagrar namn och övriga uppgifter med hjälp av modern informationsteknik.

Webbshop

Beskrivning av hur du handlar

När du har hittat en produkt du är intresserad av att köpa eller prenumerera på så klickar du på knappen ”Köp”. Din produkt läggs då till i din varukorg som du ser längst upp till höger. Vill du ha flera produkter så fortsätter du att handla och lägger till dem allt eftersom i din varukorg. När det gäller prenumerationer så kan du även välja att ge bort din prenumeration, du klickar då i stället på knappen ”Ge bort”. Prenumerationen läggs då också till i din varukorg. Det går endast att ge bort en prenumeration i taget. När du känner dig nöjd och vill gå vidare med ditt köp så klickar du på knappen ”Visa innehåll”, denna knapp finner du uppe vid din kundvagn. Här kontrollerar du att varorna som finns i din kundvagn är de varor som du tidigare valt. Stämmer innehållet går du vidare genom att klicka på knappen ”Till kassan”. Fyll i dina adressuppgifter alternativt logga in om du är kund sedan tidigare. När detta steg är slutfört går du vidare till sista steget genom att klicka på knappen ”Bekräfta beställning”. Här ser du hela din beställning, produkterna du valt, leveransadressen, och här kan du välja betalningsalternativ. Stämmer alla uppgifter så klickar du på knappen ”Skicka min beställning”. Beställningen är nu slutförd och du får en bekräftelse via e-post.

Betalningsalternativ

Du kan välja att betala mot faktura eller med kreditkort (Visa och Mastercard).

Köpe- och leveransvillkor

Nedanstående villkor gäller för förhållandet mellan dig som kund och FabasGruppen AB, när du handlar av oss på denna webbplats.

Vem kan handla?

För att handla på denna sajt ska du ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillstånd.

Registrering

När du handlar på denna sajt måste du registreras som kund, innan vi kan ta emot din betalning och leverera till dig. Du kommer att bli ombedd att uppge ditt namn, din adress och e-postadress. Dessa upplysningar kommer att behandlas i enlighet med PuL.

Priser

Gällande produktpris inkl. moms är det pris som vid beställningstidpunkten finns angivet på webbplatsen. Fraktkostnader tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen och förbehåller oss att ändra pris utan föregående avisering.

Betalning

Du kan välja att betala direkt med kreditkort och direktbetalning, eller få en faktura skickad med beställningen. Fakturor ska betalas inom 30 dagar. Väljer man faktura som betalningsalternativ tillkommer en faktureringsavgift på 19 kr.

Leverans

För leverans av varorna samarbetar vi med Posten. Tidningsleverans kommer hem i brevlådan och större beställningar i shoppen till närmaste postavhämtningsställe. Vi kan inte garantera leveranstiden, men har ambitionen att du ska få dina produkter inom fem arbetsdagar efter din beställning. Vid prenumerationsbeställning har vi som målsättning att prenumerationen ska starta med nästkommande nummer. Vid transport från FabasGruppen AB till kund, är FabasGruppen AB ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till FabasGruppen AB är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Ångerrätt

I enlighet med Konsumentköplagen och Lagen om distansavtal har du full ångerrätt inom fjorton dagar från att du mottagit varan, förutsatt att varan är i nyskick. Returnera varan tillsammans med dina adressuppgifter. Om du redan har betalat för produkten gör vi en återbetalning till dig när vi mottagit returen. Kontakta vår kundtjänst (0455-30 29 30) i detta fall. När vi mottagit din retur och haft möjlighet att kontrollera att varan inte är skadad, använd eller att ev. försegling är bruten, utbetalar vi det belopp du har betalat för varorna till det konto du angivit. Fraktavgiften betalas inte tillbaka. Ångerrätten räknas från den tidpunkt när försändelsen med dina varor levererats till dig eller från det att du får meddelande om att försändelsen finns för avhämtning. Vid prenumerationsavtal och andra avtal om löpande leverans av produkter räknas tiden från den tidpunkt som du mottager din första försändelse.

Reklamation

Vid både retur och reklamation ska du först kontakta oss på kundservice 0455-30 29 30 för att få returadress. Vänligen ange ordernummer, fakturanummer och vilken produkt det gäller samt förklara problemet, så kan vi lättare hjälpa dig. Skicka inget utan att först ha varit i kontakt med oss. Ersättningsprodukt skickas utan extra kostnad.

Kontaktinformation

När du handlar på denna sajt ingår du ett avtal med FabasGruppen AB. FabasGruppen AB Östra Köpmansgatan 1 Box 529 371 23 Karlskrona Sverige Tel: +46 455-33 53 25 E-post: shop@fabas.se