Så får du ditt objekt sålt

  • Skriv tydligt och ta med de uppgifter du själv vill veta om ett fordon.
  • Skönhetsmåla aldrig objektet.
  • Lägg tid på att få bra bilder på din bil.
  • Saknar du något märke i tabellen kan du välja att skriva in både märke och modell i rutan ”rubrik”, eller kontakta oss så hjälper vi dig att lägga till just ditt märke.
  • Ta alltid spekulantens personuppgifter (genom legitimation) innan provkörning. Följ helst med, så märker du hur hen kör och kan samtidigt svara på frågor.
  • Lämna aldrig iväg bilen eller motorcykeln utan att få betalt.
  • Skriv tydligt avtal som beskriver datum för affär, ort, vad som ingår, vad som inte ingår (exempelvis garantier) och så bådas underskrifter.
  • Ägarbyte görs med fördel genom Transportstyrelsens egen app. Om mer traditionella ägarbytespapper skrivs så ska de vara korrekt ifyllda och underskrivna. Det är alltid säljaren som ska ansvara för att de skickas iväg till Bilregistret.
  • Det ligger i säljarens intresse att köparen legitimerar sig när ägarbytespappren fylls i.
  • För att ytterligare öka antalet presumtiva kunder rekommenderar vi även annons i en eller flera av Förlags AB Albinsson & Sjöbergs motortidningar.

Oseriösa spekulanter

Blir du kontaktad av någon som vill förmedla din bil, utgå från att det är bedrägeriförsök.
Visst finns det seriösa bilförmedlare, men bäst är då att du tar kontakt med dom. Inte tvärtom.
Ber vederbörande dig lämna bilen och registeringshandlingar innan du fått fullt betalt så ska du dra dig ur direkt! Och lämna aldrig registreringsbeviset utom synhåll!

Förmedlingsbedrägeriet bygger på att du lämnar ifrån dig bilen och registreringsbevis, mot löfte om ersättning senare. De nästkommande dagarna kommer bilen byta ägare frekvent, allt för att distansera bilen från affärstillfället.
Den sista ägaren (sannolikt en bulvan) hävdar sedan att han inte känt till bakgrunden och att han köpt bilen i god tro. Begreppet god tro är dock inte så tungt som många tror, men räkna med en lång process där utfallet är ytterst ovisst.
Sannolikt står du utan både pengar och bil.

Var även försiktig om du blir kontaktad av utländsk köpare som vill att du exporterar bilen.
Förskottsbetalningen sker ofta med en check som senare visar sig sakna täckning.
Vid det laget är bilen redan borta och dina chanser att få se varesig pengar eller bil igen mycket små..
Vanligt för dessa bedragare är att dom inte prutar, utan ”betalar” gärna betydligt mer än vad en likadan bil kostar i deras hemland.

Lämna aldrig bilen eller registreringsbeviset innan du är säker på att du har pengarna.